ขณะนี้จำนวนลงทะเบียนรับหนังสือครบจำนวนแล้ว ไทยพีบีเอสขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความสนใจลงทะเบียนรับหนังสือ "หัวใจของแผ่นดิน" ทางสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส ท่านสามารถดาวน์โหลด แบบ e-book ได้ที่นี่

สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส ได้จัดส่งหนังสือหัวใจของแผ่นดินสำหรับผู้ที่ลงทะเบียนเขตปริมณฑลและต่างจังหวัด ให้แก่ไปรษณีย์เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2560 บัดนี้ ท่านสามารถตรวจสอบเลขลงทะเบียนพัสดุเพื่อติดตามและตรวจสอบการจัดส่งหนังสือหัวใจของแผ่นดินของท่าน โดยทำตามขั้นตอน ดังนี้

1. ดาวน์โหลดไฟล์ PDF

2. กด Ctrl+F หรือเครื่องหมายแว่นขยาย

3. กรอก ชื่อ หรือ นามสกุล หรือ เบอร์โทรศัพท์ หรือ หรือ ตำบล หรือ เลขรหัสไปรษณีย์ที่ลงทะเบียนรับหนังสือ เพื่อค้นหาเลขลงทะเบียนพัสดุ 13 หลัก เช่น RM000000001TH

4. นำเลขลงทะเบียนพัสดุไปค้นหาพัสดุของท่านได้ที่เว็บไซต์ http://track.thailandpost.co.th/tracking/default.aspx โดยกรอกรหัสให้ครบ 13 หลัก

นอกจากนี้สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอสได้จัดทำหนังสือ “หัวใจของแผ่นดิน” ในรูปแบบหนังสือเสียง และ E-Book ท่านสามารถดาวน์โหลดได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ http://special.thaipbs.or.th/guidinglightbook/ สอบถามเพิ่มเติม โทร 02-790-2394-5 , 2399 (ทุกวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 10.00 – 17.00 น.)

หนังสือ “หัวใจของแผ่นดิน”
หนังสือ “หัวใจของแผ่นดิน” ค้นคว้า เรียบเรียง และคัดสรรข้อมูลส่วนหนึ่งจากรายการสารคดีเชิงข่าว “หัวใจของแผ่นดิน” ถ่ายทอดเบื้องหลังงานศิลป์ รวมถึงคติที่มา ตลอดจนเรื่องราวของผู้คน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการเตรียมงานสำคัญของแผ่นดิน
“พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพในหลวง รัชกาลที่ 9"
ภูมิปัญญางานช่างที่สั่งสมและสืบสานผ่านการสร้างพระเมรุมาศ การบูรณปฏิสังขรณ์ราชรถพระยานมาศ และการจัดทำเครื่องประกอบพระอิสริยยศ เกร็ดน่ารู้พร้อมคติที่มาเกี่ยวกับโบราณราชประเพณี คือเรื่องราวที่ถ่ายทอดไว้ในหนังสือเล่มนี้

เงื่อนไขในการลงทะเบียนรับหนังสือ

1. ท่านสามารถลงทะเบียนรับหนังสือหัวใจของแผ่นดิน ได้ที่ www.thaipbs.or.th/GuidingLightBook โดยไม่มีค่าใช้จ่าย และขอสงวนสิทธิ์ 1 คน ต่อ 1 เล่ม

2. ลงทะเบียนรับหนังสือ ตั้งแต่วันที่ 12 ตุลาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. จนถึงวันที่ 18 ตุลาคม 2560 เวลา 18.00 น.

3. หนังสือมีจำนวนจำกัด (ทางสถานีฯ จะให้สิทธิ์กับผู้ที่ลงทะเบียนก่อน)

4. สงวนสิทธิ์สำหรับผู้ที่ยังไม่ได้รับหนังสือในครั้งแรก

5. สำหรับผู้ที่ลงทะเบียนรอบแรกแต่ไม่ได้มารับหนังสือ สามารถลงทะเบียนใหม่ในรอบนี้ได้

6. การลงทะเบียนรับหนังสือจะสำเร็จ ต่อเมือได้รับ SMS กลับไปที่เบอร์โทรศัพท์มือถือที่ให้ไว้

ขั้นตอนการรับหนังสือ

1. ลงทะเบียนกรุงเทพ ฯ

- รับหนังสือได้ในวันที่ 19 - 22 ตุลาคม 2560 เวลา 10.00 – 17.00 น. ณ สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส บริเวณลานไม้อาคาร A โดยนำบัตรประชาชน พร้อมเลขรหัสรับหนังสือของท่านมารับได้ในวัน และเวลาดังกล่าว

- หากท่านไม่สามารถมารับหนังสือด้วยตัวเอง สามารถมอบหมายบุคคลอื่นมารับโดยกรุณานำสำเนาบัตรประชาชน พร้อมแจ้งรหัสรับหนังสือ ของผู้ที่ได้รับหนังสือมาแสดง

- หากท่านไม่มารับหนังสือภายในวัน เวลา ที่กำหนด ถือว่าสละสิทธิ์

2. ลงทะเบียนต่างจังหวัดและปริมณฑล

- มีบริการจัดส่งหนังสือเฉพาะที่อยู่ต่างจังหวัดและปริมณฑลเท่านั้น โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

- สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอสมีบริการจัดส่งแบบลงทะเบียน กรุณาใส่ชื่อนามสกุลและที่อยู่ เพื่อจัดส่งหนังสือได้อย่างถูกต้อง

- หากพัสดุมีการตีกลับถือว่าสละสิทธิ์

- ทีมงานเริ่มจัดส่งหนังสือตั้งแต่ 24 – 27 ตุลาคม 2560

คำถามที่พบบ่อย

1. เคยลงทะเบียนรอบแรก แต่ไม่ได้มารับหนังสือ สามารถลงทะเบียนใหม่ได้หรือไม่

สามารถลงทะเบียนใหม่ได้ ตั้งแต่วันที่ 12 ตุลาคม เวลา 09.00 น. – 18 ตุลาคม เวลา 18.00 น. ทางเว็บไซต์ www.thaipbs.or.th/guidinglightbook

2. อยู่ต่างจังหวัด สามารถรับหนังสือช่องทางใดได้บ้าง

ไทยพีบีเอสมีบริการจัดส่งหนังสือให้สำหรับท่านที่อยู่ต่างจังหวัดและปริมณฑล โดยคลิกปุ่ม สำหรับต่างจังหวัดและปริมณฑล และกรอกชื่อ ที่อยู่ สำหรับการจัดส่งให้ครบถ้วน หากพัสดุตีกลับถือว่าสละสิทธิ์

3. อยู่กรุงเทพฯ แต่ต้องการส่งหนังสือให้ญาติที่ต่างจังหวัดได้หรือไม่

สามารถลงทะเบียนให้ญาติที่ต่างจังหวัดได้ โดยคลิกปุ่ม สำหรับต่างจังหวัดและปริมณฑล และกรอกชื่อ ที่อยู่ สำหรับการจัดส่งให้ครบถ้วน หากพัสดุตีกลับถือว่าสละสิทธิ์

4. อยู่ต่างจังหวัด สามารถให้ญาติที่กรุงเทพมารับหนังสือแทนได้หรือไม่

สามารถให้ญาติมารับหนังสือแทนได้ โดยคลิกปุ่ม สำหรับกรุงเทพฯ แล้วมารับหนังสือในวันที่ 19 – 22 ตุลาคม 2560 เวลา 10.00 – 17.00 น. ณ สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส บริเวณลานไม้อาคาร A

5. ไม่รู้ลงทะเบียนสำเร็จหรือไม่

การลงทะเบียนรับหนังสือจะสำเร็จ ต่อเมื่อได้รับ SMS ส่งกลับไปที่เบอร์โทรศัพท์ที่ให้ไว้ เพื่อใช้ยืนยันกับเจ้าหน้าที่ภายหลัง

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

โทร. 0 2790-2394 -5 (จันทร์ - ศุกร์ เวลา 10.00 - 17.00 น.)

www.facebook.com/GuidingLightThaiPBS

สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส (Thai PBS)

เลขที่ 145 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงตลาดบางเขน

เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210