๒๕ ต.ค. ๖๐
 • ๑๗:๓๐ น.
  พระราชพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลออกพระเมรุมาศ
๒๖ ต.ค. ๖๐
 • ๐๗:๐๐ น.
  อัญเชิญพระบรมศพ
 • ๐๗:๓๐ น.
  พระราชพิธีถวายพระเพลิง
 • ๒๒:๐๐ น.
  พระราชพิธีถวายพระเพลิง
๒๗ ต.ค. ๖๐
 • ๑๘:๐๐ น.
  พระราชพิธีเก็บพระบรมอัฐิและอัญเชิญไปพระบรมมหาราชวัง
๒๘ ต.ค. ๖๐
 • ๑๗:๓๐ น.
  งานพระราชกุศลพระบรมอัฐิ
๒๙ ต.ค. ๖๐
 • ๑๐:๓๐ น.
  งานพระราชพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลฉลองพระบรมอัฐิ
 • ๑๗:๓๐ น.
  บรรจุพระบรมราชสรีรางคาร ณ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามและบวรนิเวศวิหาร
ดูทั้งหมด
ดูทั้งหมด
ดูทั้งหมด
ดูทั้งหมด
ดูทั้งหมด
ดูทั้งหมด
ร่วมประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์
โครงการ "ดอกไม้จันทน์จากหัวใจ ถวายอาลัยแด่พ่อหลวง" ในช่วงห้องเรียนสว.
เข้าหน้าหลัก Thai PBS