๒๕ ต.ค. ๖๐
 • ๑๕:๐๐ น.
  พระราชพิธีพระราชกุศลออกพระเมรุ
๒๖ ต.ค. ๖๐
 • ๐๗:๐๐ น.
  พระราชพิธีอัญเชิญพระบรมโกศไปพระเมรุมาศ
 • ๑๖:๓๐ น.
  พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ
๒๗ ต.ค. ๖๐
 • ๐๘:๐๐ น.
  พระราชพิธีเก็บพระบรมอัฐิ
๒๘ ต.ค. ๖๐
 • ๑๗:๓๐ น.
  พระราชพิธีพระราชกุศลพระบรมศพ
๒๙ ต.ค. ๖๐
 • ๑๐:๓๐ น.
  พระราชพิธีอัญเชิญพระบรมโกศพระบรมอัฐิขึ้นประดิษฐาน ณ พระวิมาน พระที่นั่งจักรีมหาปราสาท ในพระบรมมหาราชวัง
 • ๑๗:๓๐ น.
  พระราชพิธีบรรจุพระบรมราชสรีรางคาร
ดูทั้งหมด
ดูทั้งหมด
ดูทั้งหมด
ดูทั้งหมด
ดูทั้งหมด
ดูทั้งหมด
เข้าหน้าหลัก Thai PBS