ไทยพีบีเอส ของดรับกระเช้าแสดงความยินดีและขอเชิญร่วมบริจาคเงินให้กับมูลนิธิไทยพีบีเอสเพื่อใช้ในสาธารณกุศล

กรณีสั่งจ่ายเป็นเช็ค สั่งจ่ายในนาม “มูลนิธิองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย”

ไทยพีบีเอส ติดปีกความคิด