จับตาการเคลื่อนไหวสำคัญ
ประชามติ ร่างรัฐธรรมนูญ
การลงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ วันที่ 7 ส.ค. 59 เวลา 08.00 - 16.00 น.
ประเด็นที่ 1 : ร่างรัฐธรรมนูญ
ยังไม่มีผลคะแนน
ผลคะแนนเท่ากัน
ผลคะแนนเห็นด้วย
ผลคะแนนไม่เห็นด้วย
ณ เวลา 22.45 น.
ผลคะแนนทั้งประเทศ
 • จำนวนผู้มีสิทธิ์ออกเสียง
  50,585,118
  คน
 • จำนวนผู้ออกมาใช้สิทธิ์
  27,623,126
  คน
 • นับคะแนนไปแล้ว
  94
  %
ผลประเด็นที่ 1
ร่างรัฐธรรมนูญ
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
61.40 %
38.60 %
15,562,027คะแนน
9,784,680คะแนน
ผลประเด็นที่ 2
คำถามเพิ่มเติม
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
58.11 %
41.89 %
13,969,594คะแนน
10,070,599คะแนน
บัตรลงคะแนน
บัตรดี
บัตรเสีย
96.85 %
3.15 %
26,688,729คะแนน
869,043คะแนน
รายการสาระประชามติ
ข่าวประชามติ / ร่างรัฐธรรมนูญ
เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับร่างรัฐธรรมนูญ
Twitter
กลับขึ้นด้านบน